مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

1-blackwhite

پویان نجفی مهری

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم بهره وری

pp

احسان رحمتیان ماسوله

رئیس هیات مدیره

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

pp-blackwhite

میثم رحمتیان ماسوله

مدیرعامل

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

چارت سازمانی