استاندارد سازی و ISMS

با توجه به رشد سریع و روزافزون تکنولوژی ، دسترسی به اطلاعات و داده ها در سطوح مختلف شبکه های اطلاعاتی و سازمان ها گسترش یافته ، به بیان ساده تر با استفاده از فضای اینترنت، جامعه اطلاعاتی در معرض استفاده و یا سو استفاده کاربران مختلف قرار گرفته است. بطورکلی اطلاعات و داده ها بعنوان با ارزش ترین و حساس ترین دارایی های یک سازمان ارزیابی می گردد و حفظ و نگهداری از این اطلاعات جهت تداوم کسب و کار بنگاههای اقتصادی الزامی است. با چنین نگرشی مقوله امنیت اطلاعات، به منزله شاهرگ حیاتی صنایع و سازمانهای متوسط و نسبتا بزرگ محسوب می گردد.
با چنین دیدگاهی ، نقش امنیت اطلاعات در کلیه فرآیندهای کاری سازمان ها به شدت احساس می شود و لازم است که با اتخاذ سیاست راهبردی ، جهت افزایش ضریب اطمینان و کنترل ریسک لازم اقدام شود. از اینرو با همکاری تیمی چند تخصصی در شرکت راداکو مشاوره و استاندارد سازی لازم توصیه می شود.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات/ Information Security Management System که به اختصار ISMS نامیده می شود ابزاری است برای شناسایی، مدیریت و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهدیداتی که امروزه سازمانها بواسطه از دست دادن اطلاعات خود با آنها روبرو می شوند.

امروزه سازمانها بسیاری از فرصتهای کسب و کار خود را به لحاظ از نشت اطلاعات پر ارزش خود از دست می دهند. لذا هدف اصلی این واحد شرکت راداکو ، استقرار مکانیسمی جهت حفاظت از همین فرصتها شرکتهای مختلف است که بر اساس استاندارد مرجع ISO 27001:2013 به عنوان یک الگوی مناسب قابل پیاده سازی خواهد بود.

بطورکلی مزایای استقرار این سیستم شامل موارد ذیل خواهد بود :

  • حفاظت و ایمن سازی اطلاعات سازمان در تمامی اشکال مورد استفاده
  • افزایش انعطاف پذیری در مقابل حملات سایبری
  • ایجاد یک ساختار مدیریت مرکزی و یکپارچه
  • ایجاد ساختار ایمنی و حفاظتی گسترده در سازمان
  • کاهش ریسک تغییرات محیطی و درون سازمانی با ایجاد ساختاری متوازن
  • کاهش هزینه های مرتبط با امنیت اطلاعات
  • محافظت از محرمانه بودن، دسترسی و یکپارچگی داده ها و اطلاعات
  • ارتقاء فرهنگ سازمانی