اطلاعات تکمیلی

خدمات پسیو:

  • نصب ترانک
  • نصب کیستون شبکه
  • نصب تابلو برق
  • نصب دزدگیر
  • نصب سوئیچ
  • نصب رک دیواری
  • کابل کشی برق و شبکه و تلفن

خدمات اکتیو:

راه اندازی تجهیزات نصب شده برق، شبکه و دزدگیر

گروه یوب

معرفی:

این شرکت واقع در استان تهران، در زمینه طراحی معماری داخلی فعالیت می نماید.

پروژه های مرتبط