گواهینامه ی تایید شده ی مهندسی میکروتیک

گواهینامه ی تایید شده ی نرم افزار Zabbix

گواهینامه ی تایید شده ی مهندسی مایکروسافت

گواهینامه ی تایید شده ی مهندسی میکروتیک

گواهینامه ی تایید شده ی مهندسی مایکروسافت

گواهینامه ی تایید شده ی مهندسی ICDL

گواهینامه ی دوره آموزشی سرممیزی

گواهینامه ی دوره آموزشی سرممیزی

لوح سپاس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

در این بخش برگ زرین گواهینامه ها و افتخارات شرکت راهکار داده پرداز کهن در دسترس شماست و شما می توانید آن را رویت کنید. جهت مشاهده جزئیات هر یک از گواهینامه ها نشانگر ماوس را بر روی آن نگه دارید