معافیت مالیاتی برای همه استارتاپ ها غیر از دیجی کالا و اسنپ