موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

راه اندازی دیتاسنتر

فعاليتهاي علمي اصلاح گیاهان زراعی در ايران از دهۀ نخست 1300 خورشیدی به صورت پراكنده در مناطق محدودي از كشور آغاز شد. با تأسيس مدرسۀ عالي فلاحت و سپس دانشكدۀ كشاورزي كرج (زير نظر وزارت كشاورزي) در سال 1306، اين كوششها سامان يافت و تحقيقات غلات از سال 1309 با گزینش و اصلاح بذر در توده هاي بومي آغاز شد.
در دهۀ 1330 خورشیدی با توجه به پراكندگي تحقيقات و تشكيلات محدود در دستگاههاي مختلف وزارت كشاورزي ضرورت تأسيس مؤسسه اي مستقل با اختيارات وسيع قانوني احساس شد. بنابر درخواست وزارت متبوع و بر اساس لايحۀ قانوني مصوب مجلسين شوراي ملي و سناي وقت، تشكيلات مؤسسۀ تحقيقات اصلاح و تهيۀ نهال و بذر در آبان ماه سال 1338 (3/8/1338) تصويب شد و ستاد مؤسسۀ تحقيقات اصلاح و تهيۀ نهال و بذر به طور رسمی در شهرستان کرج تأسيس شد و شروع به فعالیت کرد.
با افزایش کارایی و بازده تحقیقات به تدریج تشکیلات مؤسسه تغییر یافت، به طوریکه در سال 1348 بخش تحقیقات دانه های روغنی، در سال 1349 بخش تحقیقات ذرت، در سال 1350 بخش تحقیقات باغبانی، در سال 1357 بخش تحقیقات سبزی و صیفی، در سال 1359 بخش تحقیقات حبوبات، در سال 1362 بخش تحقیقات فیزیولوژی، بیوشیمی و تکنولوژی و در سال 1362 بخش ژنتیک و آمار تأسیس شد.

کارفرما

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال
حفاظت از منافع ملي، ساماندهي امر كنترل و گواهي بذر و نهال، حفظ حقوق مالكيت معنوي به نژادگران، شناسايي و ثبت ارقام جديد و تراريخته گياهي و كنترل و نظارت بر امور بذر و نهال كشور از مهم ترین اهداف این موسسه است.
آدرس مجموعه:
کرج بلوار تعاون جنب ترمینال اتوبوسرانی شهید کلانتری

خدمات Passive

خدمات پسیو:

 • نصب رک ایستاده و دیواری
 • نصب دیوار کاذب ضد حریق
 • نصب سقف کاذب
 • نصب کف کاذب
 • نصب لدر نگهدارنده کابل
 • نصب اعلام حریق
 • نصب اطفا حریق
 • نصب دوربین مداربسته

خدمات Active

خدمات اکتیو:

 • نصب سرورها
 • نصب سیستم مجازی ساز
 • پیاده سازی vlan
 • ارتقا موارد امنیتی
 • راه اندازی روتر و فایروال
 • تنظیم UTM و برنامه ریزی و سیاست گذازی
 • حذف موارد اضافی و جایگزینی با موارد بروز