شبکه و زیرساخت

شبکه و زیرساخت

شاهرگ های انتقال اطلاعات

خدمات فیبر نوری

 • مشاوره، طراحی ، تامین , اجرا پروژه های زیر ساخت فیبر نوری
 • مشاوره، طراحی ، تامین , اجرا پروژه های FTTH
 • نمایندگی کابل، تجهیزات فیبرنوری و FTTH با برندFibreland انگلستان

خدمات پسیو Passive

 • نصب و اجرای انواع دکل های مهاری و خودایستا
 • کابل کشی شبکه، تلفن، برق شهری و اضطراری UPS
 • کابل کشی فیبرنوری
 • نصب ترانک (ترانکینگ)
 • نصب رک دیواری و ایستاده راداکو
 • نصب انواع پچ پنل فیبرنوری و شبکه
 • آرایش رک و مرتب سازی کابل های شبکه
 • تامین و نصب لدر نگهدارنده کابل های اتاق سرور
 • نصب اکسس پوینت های سازمانی
 • تامین و نصب دکل های مهاری و خودایستا
 • نصب دستگاه حضورغیاب
 • راه اندازی و اجرای شبکه های بیسیم Wireless و Point to Point
 • حفاری و لوله گذاری فیبرنوری
 • حفر چاه ارت دکل
 • تامین و نصب دستگاه ups
 • ارائه نقشه از بستر کابلی و بی سیم شبکه

خدمات اکتیو :

 • راهکار های سوییچینگ و مسیریابی داده Routing & Switching
 • مجازی سازی سرور
 • خدمات پیام کوتاه و ارزش افزوده (VAS)
 • راهکار های امنیتی
 • راهکار های سازمانی و ایجاد حاشیه امنیت
 • راهکار های جلوگیری از نشت اطلاعات (Data Loss Prevention)
 • راهکار های مخابراتی و تلفنی
 • پیاده سازه سرویس های ابتدایی و پیشرفته شبکه