سیستم ارتینگ

 • محاسبه طراحی و اجرای سیستم ارتینگ

 • مشاوره فنی و تامین تجهیزات

 • خدمات و پشتیبانی

ارتینگ

صاعقه گیر

خدمات

تجهیزات

 • ارتینگ به روش نقطه ای
 • ارتینگ دیتا سنتر GRIDE
 • ارتینگ به روش UFER
 • ارتینگ به روشROD
 • ارتینگ به روش RING
 • ارتینگ به روش شعاعی
 • هم بندی سیستم (BUNDING)
 • طراحی و اجرای به روش فرانکلین
 • طراحی و اجرا به روش قفس فارادی
 • صاعقه گیر الکترونیکی
 • سیستم شمارنده صاعقه
 • صاعقه گیر تاور کرین
 • سرچ ارستر
 • بازدید میدانی
 • آنالیز و محاسبه مقاومت خاک
 • احیای سیستم های ارت ناکارآمد
 • تست مقاومت سیستم ارتینگ
 • صدور گواهی صحت عملکرد
 • تاییدیه نظام مهندسی
 • مواد کاهنده مقاومت خاک
 • صفحه مسی
 • سرچ ارستر
 • الکترود
 • دریچه بازدید
 • باکس ارت
 • سیم مسی
 • صاعقه گیر
 • تجهیزات اندازه گیری