حفاری فیبرنوری

در صورت نیاز به حفاری و لوله گذاری جهت عبور فیبرنوری و کانال های مورد نیاز این شرکت می تواند به شما در این زمینه مشاوره و خدمات حرفه ای ارائه نماید. این شرکت با بهره گیری از توانمندی ها و امکانات خود بهترین و مناسب ترین راهکار را جهت حفاری  در اختیار شما قرار خواهد داد. 

خدمات شرکت راهکارداده پرداز کهن در این زمینه:

  • حفاری
  • لوله گذاری
  • ایجاد منهول
  • ایجاد هندهول
  • فیوزن های خاکی

 

رعایت نکات ایمنی :
شرکت راهکار داده پرداز کهن در طول عمليات حفاری کليه نکات ایمنی در مورد پرسنل اجرائـی و محـيط کـار از جملـه اسـتفاده از کـلاه ، کفـش ایمنـی، عينک و غيره برای پرسنل و نصب عالئم ھشداردھنده مناسب در روز و شب ( تابلو ، چراغ چشمک زن و غيره ) را رعایت کرده و در صورت لزوم ھدایت ترافيک، نصب عالم ھشداردھنده و استقرار نفـر در نقـاط حسـاس را انجام خواهد داد.
بررسی و مطالعه:
شرکت راهکار داده پرداز کهن جهت جلوگیری از وقفه در اجرای عمليات، قبل از شروع عمليات اجرائی ، طرحھا و نقشه ھای مسير را به دقت مورد بررسی قرار می دهد. این شامل شناسائـی تأسيسات زیرزمينی در طول مسير با انجام سنداژ و ھماھنگی با سـازمانھای ذیـربط (آب، فاضـلاب ، بـرق ، گاز ، نفت و .... ) بمنظور جلوگيری از بروز خسارت و صـدمات وارده بـر تأسيسـات ميباشد.

 

Radaco net Haffari1
Radaco net Haffari10
Radaco net Haffari11
Radaco net Haffari12
Radaco net Haffari13
Radaco net Haffari14
Radaco net Haffari15
Radaco net Haffari16
Radaco net Haffari17
Radaco net Haffari18
Radaco net Haffari2
Radaco net Haffari3
Radaco net Haffari4
Radaco net Haffari6
Radaco net Haffari7
Radaco net Haffari8
Radaco net Haffari9

شرکت راهکار داده پرداز کهن (Radaco) با در اختیار داشتن کادر فنی متخصص ، متعهد و با تجربه با هدف ارائه مشاوره و راهکار، فروش، نصب و راه‌اندازی 

logo

و پشتیبانی فنی و تخصصی شبکه‌های کامپیوتری WAN،LAN،Wireless، مخابراتی و تجهیزات نوین رسما فعالیت میکند.
خدمات راداکو منحصر به فروش تجهیزات شبکه نیست و از بدو تأسیس اساس کار این شرکت ارائه‌ی راهکارهای مناسب و جامع برای مشتریان و پشتیبانی و خدمات پس از فروش و به روز نگه داشتن آنها است. مهندسی فروش و ارائه‌ی راهکار مناسب و راهنمایی و هدایت مشتری به سمت انتخاب صحیح محصول، مهم‌ترین ویژگی خدمات این شرکت است.کارشناسان این شرکت با صبر و حوصله و بهره‌گیری از دانش و تجربه فنی بالا و به روز، همیشه در کنار مشتریان و بهترین پشتیبان آنها هستند.

درباره راداکوانجام کلیه پروژه های تخصصی شبکه

شرکت راهکار داده پرداز کهن (راداکو) با در اختیار داشتن کادر فنی متخصص ، متعهد و با تجربه با هدف ارائه مشاوره و راهکار، فروش، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی فنی و تخصصی شبکه‌های کامپیوتری WAN،LAN،Wireless، مخابراتی و تجهیزات نوین در بهمن ماه سال 1392 رسما به ثبت رسید.

 

تماس با دفترراه های ارتباطی ما و شما

  دفتر مرکزی:البرز، گوهردشت، خیابان اصلی، خیابان ششم غربی، فاز2 - پلاک 7

  www.Radaco.net

  Info@Radaco.net

 34488053 26 98+